ขั้นตอนการออกแบบเว็บดีไซน์แบบมือใหม่

      ในยุคที่อินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมกันมากที่สุด เว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้โลกอินเตอร์เน็ตเป็นโลกที่เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้นมามากมาย สำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์เองอาจมองว่ายาก แต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย

Website designer

ขั้นตอนการออกแบบไอเดียเว็บไซต์

1. วางแผนสำหรับการจัดทำเว็บไซต์ – คือการกำหนดแผนผังในการที่จะทำเว็บไซต์ว่าต้องการทำเว็บไซต์ประเภทใด เนื้อหาของเว็บไซต์ประมาณไหน เหมือนกับเป็นการสร้างภาพคร่าวๆ ให้มองก่อนว่าเว็บไซต์ที่ออกมาต้องการให้มีหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนที่จะเริ่มต้นทำจริงๆ มีการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาออกมาอย่างชัดเจน
2. กำหนดโครงสร้างของเว็บ – เมื่อเราได้ไอเดียคร่าวๆ สำหรับการสร้างเว็บไซต์แล้วก็มาถึงขั้นตอนการกำหนดแผนผังซึ่งโครงสร้างของเว็บไซต์ก็สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้ ดังนี้
โครงสร้างแบบเรียงลำดับ

  • โครงสร้างแบบลำดับขั้น
  • โครงสร้างแบบตาราง
  • โครงสร้างแบบใยแมงมุม

ซึ่งแต่ละโครงสร้างเองก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนว่าต้องการให้ออกมาในโครงสร้างลักษณะใด แต่ก็มีหลักในการวางโครงสร้างเล็กน้อย คือ หน้าแรกของเว็บต้องเป็นชื่อ Index แต่นามสกุลก็เลือกใส่ตามลักษณะภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บ และการตั้งชื่อแต่ละหน้าให้กำหนดชื่อเป็นภาษาอังกฤษส่วนนามสกุลก็ตามภาษาที่เราสร้างไว้

3. กำหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ – เป็นการกำหนดการเชื่อมกันของแต่ละหน้าเว็บเพื่อให้สามารถคลิกไปมาหากันได้
4. ตั้งชื่อไฟล์กับโฟลเดอร์ – ก็คือการตั้งชื่อของรายละเอียดต่างๆ ภายในเว็บที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ควรตั้งเป็นตัวอักษรอังกฤษตัวเล็ก เป็นการตั้งรหัสเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันในเว็บที่เราต้องการ
5. ออกแบบเว็บเพจและหน้าตาต่างๆ ของเว็บ – ตรงจุดนี้ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ที่ออกแบบว่าต้องการให้เว็บออกมามีหน้าตาอย่างไร แต่ส่วนมากแล้วก็จะมีหัวหน้า เนื้อหา ส่วนท้ายหน้า
6. สร้างเว็บเพจ – หลังจากที่จัดองค์ประกอบต่างๆ เรียบร้อยต่อมาก็คือการเขียนเว็บด้วยโปรแกรมภาษา HTML เพื่อกำหนดให้แต่ละเพจนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบตามทีต้องการ
7. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บ – เมื่อออกแบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เป็นส่วนของการนำเสนอเว็บไซต์ของเราออกไปสู่สายตาคนอื่น วิธีการคือนำเว็บไซต์ของเราไปฝากให้กับผู้บริการพื้นที่เว็บไซต์โดยมีทั้งแบบเสียค่าบริการกับแบบฟรีๆ
8. อัพโหลดเว็บ – เมื่อติดต่อได้เรียบร้อยก็ทำการอัพโหลดเว็บที่เราสร้างขึ้นมาไปยังพื้นที่ของผู้ให้บริการสามารถอัพโหลดได้ทั้งการผ่านเบราว์เซอร์หรือการผ่านโปรแกรมอัพโหลดต่างๆ เช่น CuteFTP, Filezilla เป็นต้น
9. ทดลองดูเว็บของตัวเอง – เมื่อทำการอัพโหลดเรียบร้อยก็ลองเข้าไปชมเนื้อหาของเว็บตัวเองว่าเป็นไปอย่างทีต้องการหรือไม่